Členové a zakladatelé Národní Vzdělávací Agentury, s. r. o., vědomi si svého poslání, spočívajícího v předávání vědomostí, založeného na respektu a úctě ke vzdělání, vyjadřují následující principy, které chtějí sdílet a dodržovat.

Hlavní cíle Národní Vzdělávací Agentury, s. r. o. jsou

 1. Zprostředkovávat vědomosti a informace všem skutečným zájemcům, bez rozdílu věku, pohlaví, rasy či náboženského vyznání.
 2. Poskytovat skutečným zájemcům o vzdělání takové informace a vědomosti, které budou vždy aktuální, relevantní vůči stanovenému obsahu kurzu, podávány srozumitelně a v souladu s dobrými mravy a společenskou morálkou.
 3. Shromažďovat pod svým jménem lektory, u kterých lze nalézt tytéž hodnoty, které vyznává Národní Vzdělávací Agentura, s. r. o.
 4. Shromažďovat pod svým jménem takové lektory, kteří v sobě mají stále živou touhu sebe sama vzdělávat a posouvat hranice svých vlastních znalostí a schopností dál, ku prospěchu vlastnímu a ku prospěchu osob, kterým tyto znalosti a schopnosti budou následně předávány.
 5. Dlouhodobě budovat dobré jméno společnosti, do bodu, kdy jméno společnosti bude jasnou zárukou kvality podávaných služeb a následné udržování tohoto stavu.

Hodnoty Národní Vzdělávací Agentury, s. r. o.

 1. Profesionalita
 2. Kvalita
 3. Nestrannost
 4. Odpovědnost
 5. Srozumitelnost
 6. Vhodnost
 7. Aktuálnost
 8. Pečlivost

Profesionálním přístupem k zájemcům o vzdělání se u lektorů Národní Vzdělávací Agentury, s. r. o. rozumí

 1. Předávání vždy aktuálních, relevantních a pravdivých informací a vědomostí.
 2. Osobní odpovědnost za podobu a obsah výuky, učebních materiálů a samotný průběh vyučování.
 3. Usilování o otevřenou a partnerskou komunikaci mezi zájemcem a lektorem.
 4. Dodržování a ctění hodnot Národní Vzdělávací Agentury, s. r. o.


Národní Vzdělávací Agentura, s. r. o. | Růžová 972/1, Nové Město | 110 00 Praha 1