Zakladatelé Národní Vzdělávací Agentury, s. r. o. se v průběhu svého života setkali s různými podobami a druhy vzdělávání. Od jednodenních kurzů, přes rozsáhlá školení, až po více leté studijní programy. Ne vždy však obdrželi vědomosti takovým způsobem a v takové kvalitě, jaké očekávali a především pak prostředky, tedy čas a finance, které do získání těchto vědomostí investovali, neodpovídali skutečné hodnotě takto nabytých vědomostí.

S filozofií, že vzdělání je v životě člověka ta nejvíce ceněná věc, a mělo by s ním být i tak nakládáno, byla založena Národní Vzdělávací Agentura, s. r. o. a vytvořen interní etický kodex, dle kterého se členové agentury řídí. Hlavním smyslem agentury tedy pak je, předávat vědomosti a poskytovat výuku všem zájemcům tím nejvhodnějším způsobem a na patřičné úrovni kvality.

Cílem agentury je dlouhodobé budování dobrého jména, které bude následně vždy zárukou kvalitní úrovně a relevantního obsahu výuky, erudovaného lektorského týmu a především lidskému přístupu vůči svým klientům. Stejnému závazku by agentura chtěla dostát i v momentech, kdy svým jménem bude zaštitovat projekty a kurzy, které nejsou přímo součástí agentury jako takové, avšak svým přístupem respektují hodnoty a principy na kterých staví své konání samotná Národní Vzdělávací Agentura, s. r. o. a všichni její členové.Národní Vzdělávací Agentura, s. r. o. | Růžová 972/1, Nové Město | 110 00 Praha 1